Tjenare!

Nedan ser ni hur fördelningen varit av D&Tare att föra GameBook - ganska ojämn fördelning!  

Tanken är inte att de som "redan kan" eller "är bra på" GameBook alltid skall ta detta utan ALLA skall ta ansvar för att föra scorer
mha Gamebook!
 
Det är inga konstigheter:
- ladda ner appen om du inte redan gjort det
- lär dig hur du använder appen
- fråga ngn som redan kan, om du får problem
 
Visst, det skall ju föras resultat med papper och penna också men det kan alla, så det är ingen anledning att välja bort att föra 
GameBook.
 
Nu tar vi sats mot målet att ALLA skall kunna föra scorer mha GameBook och vi börjar på tt4, Torreby.
Det är möjligt att det kan bli lite struligt i början men det går över.
Det finns ju med all säkerhet ngn i bollen som kan GB och kan hjälpa!
 
Det är upp till tourvärdarna att välja "rätt" killar att föra GameBook - så ta en titt på denna sidan innan valet!