bruttotabell                                                                                                                                               uppdaterad: 110919     

Bett 2011

vecka för vecka

tt1  tt2  tt3  tt4  tt5  tt6  tt7  tt8                                                                      netto2008     netto2009      netto2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------