2008 Barsebäck                                                     samtliga resor

 

länk till tävlingsresultat

Precis nerkomna, 4 dagar golfsemester väntar...       tors 22e, på verandan (JHa) 

Redan här syntes vad som komma skulle på lördagen (1a MC).

fre 23e (JHa)

Den bollen kommer att få ont! Staffan på 1an, MC.

fre 23e (JHa)

Konsekvens av för stort intag av Dr Jack ?              kort tagit m Jannes mobil

En skåning har hittat hem!   kort tagit m Jannes mobil

Poesi!                                kort tagit m Jannes mobil

 1