2016 Sammanlagt netto&brutto                                                            Bett 2016          

 

Villkor för totalvinst, netto

1. Spelaren med högst top4-poäng vinner.

2. Vid lika vinner spelaren med högst enskild poäng, ex 12p slår 10p.

3. Vid lika då, vinner spelaren med näst (eller tredje osv) högsta enskilda poängen, ex placerar sig 10, 8, 6, 4 före 10, 8, 5, 5.

4. Det är också så att ex 10p för tour-vinst slår 10p för tredjeplats i majorn.

5. Slutligen så rankas poäng tagna senast högst, ex 10p i tt8 slår 10p i tt6.

 

Scrolla ner förbi netto- och bruttotabellen, så ser ni samtliga bett gjorda av respektive bettare i de fyra kategorierna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 NETTOTABELL 

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 BRUTTOTABELL

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nedan ser ni samtliga bett gjorda i de fyra kategorierna (scrolla ner). Ni läser sammanställningen uppifrån och ner.

Exempel "Netto, vinnare":

Här har Anders A (AA) spelat 100 SEK på sig själv, Claes och Sven Källman (tot 300).

Stefan A (SAu) har spelat 200 SEK på Engel, Lasse Ericson och Kjell (tot 600)

Och så vidare för respektive bettare och kategori.