2019 Sammanlagt netto&brutto                                                            Bett 2019          

 

Villkor för totalvinst, netto

1. Spelaren med högst top4-poäng vinner.

2. Vid lika vinner spelaren med högst enskild poäng, ex 12p slår 10p.

3. Vid lika då, vinner spelaren med näst (eller tredje osv) högsta enskilda poängen, ex placerar sig 10, 8, 6, 4 före 10, 8, 5, 5.

4. Det är också så att ex 10p för tour-vinst slår 10p för tredjeplats i majorn.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 NETTO&BRUTTO-TABELL                                                                                        tt1    tt2    tt3    tt4    tt5    tt6    tt7    tt8

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------