Regel 8-1. Råd (samt definition av råd)

Brott mot regel:

matchspel - förlust av hålet

slagspel - två slag