Kassasammandrag över Golfsällskapet Duff & Topp´s ekonomiska verksamhet 1/1 2008 - 31/12 2008.   Budget för Golfsällskapet Duff & Topp´s ekonomiska verksamhet 1/1 2009 -
31/12 2009.
 
2007 2009   2008 2010
 
saldo från 2007 34 933,50 kr   saldo från 2008 41 764,00 kr
 
inkomster :   förväntade inkomster
årsavgifter 12 500,00 kr   årsavgifter 12 500,00 kr
årsavgift (ej i tid) 800,00 kr  
entertainment 2 125,00 kr   entertainment 2 000,00 kr
överskott resa 302,00 kr  
ränta 340,50 kr  
 
 
 
 
summa inkomster : 51 001,00 kr   summa förväntade inkomster: 56 264,00 kr
 
utgifter   förväntade utgifter 2009
postgiro 404,50 kr   postgiro 420,00 kr
porto/kuvert 175,00 kr  
hemsida 588,00 kr   hemsida 600,00 kr
tour top3 totalt netto 1 500,00 kr   tour top3 totalt netto 1 500,00 kr
toursegrare totalt brutto 500,00 kr   toursegrare totalt brutto 500,00 kr
tourtävlingsseger 2 600,00 kr   tourtävlingsseger 3 300,00 kr
Raj Raj Cup, greenfee 3 320,00 kr   Raj Raj Cup, greenfee 4 000,00 kr
gravyr 149,00 kr   gravyr 150,00 kr
 
 
 
summa utgifter : 9 236,50 kr   summa förväntade utgifter:  10 470,00 kr
 
saldo till 2009: 41 764,50 kr   förväntat resultat: 45 794,00 kr
 
Hio-pris som skall räknas av saldot: 7 000,00 kr   Hio-pris som ingår i det förväntade resultatet: 7 000,00 kr
  Mindhammar återupptar sponsring av Hio-pris under
bankkonto: 20 340,50 kr   2009, summan kommer därför att bli 8000kr.
 
postgirokonto: 20 029,50 kr  
 
kontantkassa: 1 394,50 kr