Hej igen!


Inför lördagens spel:

Det några saker i de lokala reglerna för Borås Gk som vi som tävlingsledning vill uppmärksamma särskilt då det skiljer sig från andra banor vi spelar:

Dessa är:

Out of Bounds

Norra Banan: a) Hål 1,2,3,4,5 och 18 Den asfalterade vägen som passerar hål 1,2,3,4,5 och 18 markerar banans gräns vid spel av dessa hål och befinner sig utanför banan. En boll som har passerat en väg definierad som Out of Bounds, och befinner sig i vila på andra sidan vägen, är Out of Bounds, även om den ligger på en annan del av banan. (Och nej man kan INTE droppa där den skar. Gör man det blir man diskvalificerad!)

 

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål ,

Organiska föremål. Stengärdesgårdar är ett organiskt föremål. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 19.2. ALLTSÅ INGEN LÄTTNAD FÖR STENGÄRDESGÅRDARNA PÅ DENNA BANAN.

Övrigt : Se den bifogade filen med de fullständiga lokala reglerna.

 

Ansvar för Gamebook i respektive boll:

Följande spelare har ansvaret att föra bollens score i Gamebook samt att kolla att alla har kollat att hcp och därmed antal extra slag stämmer mot slopen:

Boll 1. Anders Andreasson

Boll 2. Sven Källman

Boll 3. Claes Andréasson

Boll 4. Peter Didriksson

Boll 5. Björn Björnfors

Boll 6. Mikael Berger

(Alla som står först i lottningen i respektive boll har alltså Gamebook-ansvar.)

 

Tee: På denna bana spelar vi som vanligt från Tee 57.

 

Och till sist våra sidospel:

Närmast hål: Det självklara valet är hål 10:

Längsta drive: Hål 16. Ska du våga gå över bunkern?

 

M v h

Jens Kultje

Vice TD för Kavli Classic