__________________________________________________________

2021 Sammanlagt netto&brutto                                                            Bett 2020           

 

Villkor för totalvinst, netto

1. Spelaren med högst top4-poäng vinner.

2. Vid lika vinner spelaren med högst enskild poäng, ex 12p slår 10p.

3. Vid lika då, vinner spelaren med näst (eller tredje osv) högsta enskilda poängen, ex placerar sig 10, 8, 6, 4 före 10, 8, 5, 5.

4. Det är också så att ex 10p för tour-vinst slår 10p för tredjeplats i majorn.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinstsummor touren, netto:                                                                 

   Totalt: 1a, 1600 SEK / 2a, 800 SEK / 3a, 400 SEK                         

   Tourtävling: 1a, 500 SEK (Major, 750 SEK)

Vinstsummor touren, brutto:

   Totalt: 1a, 500 SEK 

Duffex Cup: 

   Totalt: 1a, 1000 SEK

 

Hole in One - pris:  ca 3000 SEK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     NETTO&BRUTTO-TABELL                                                                       tt1    tt2    tt3    tt4    tt5    tt6    tt7    tt8

     

     Detta jubileumsår spelar vi 9 tävlingar inklusive 2 majors (tt2, tt8) och vi räknar sammanlagda resultatet från 5 tävlingar,

     ej 4 som normalt. Maximala poängsumman i år är därför 14+14+10+10+10 = 58 p!

     

     Kolumnen längst till höger anger maxpoäng som var och en kan uppnå, så det är inte över än!  : )