Generellt godkännande

 

 

Som medlem i Duff & Topp lämnar jag följande generella godkännande:  

 

Bilder

Där jag helt eller delvis framstår som motiv, för publicering på Duff & Topps hemsida.  Dessa bilder kan också distribueras elektroniskt mellan medlemmarna i Duff & Topp.  

 

Film

Där jag helt eller delvis framstår som motiv, för publicering på Duff & Topps hemsida.  Jag är införstådd med att publicering sker med hjälp av YouTube  (eller liknande tjänst) dit filmerna laddas upp. YouTube är en offentlig kanal och det kan inte uteslutas att filmerna kan komma att visas på annat sätt än vad Duff & Topp avsett Filmerna kan också distribueras elektroniskt mellan medlemmarna i Duff & Topp.  

 

Det åligger mig som medlem, alternativt före detta medlem, att meddela webbansvarig om en eller flera bilder/filmer skall tas bort från sidan.

 

 

 

 

 

Namn:_________________________________     Namnförtydligande:___________________________________

 

Datum:_________________________________