det svänger                                                                                                   sammanställning