_________________________________________________________________________________________

 

                                                       kommentarer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej!

Med anledning av att det under vår tävling på Ale GK i helgen kom upp två frågor kring regeltolkningar, så har jag

lite tankar kring dels de två aktuella fallen (som säkert annars kommer att upprepas) och dels hur vi skall agera

för att det inte skall bli fel framöver.

OBS! Det handlar inte om att klandra någon för begånget misstag och jag hoppas att ni andra liksom

undertecknad vill lära mig/er nya saker och göra så rätt jag/vi kan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Första regeltolkningen:

I min boll hände det att en spelare träffade annan boll på green när han själv slog (puttade) från green. Vi ”trodde”

vi kunde reglerna men det gjorde vi inte (denna gången heller ). Alltså gjorde vi ett misstag då vi bara gav

spelaren fråga ett slags plikt. Han skulle ha två slags plikt enligt reglerna.

 

I regel 11.1a står följande att läsa.

11.1

En boll i rörelse träffar av misstag en person eller något utomstående

a

Ingen plikt för någon spelare

Om en spelares boll i rörelse av misstag träffar en person eller något utomstående:

  • blir det ingen plikt för någon spelare.
  • Detta gäller även om bollen träffar spelaren, motspelaren eller varje annan spelare eller deras caddies eller utrustning.

Undantag - boll spelad från green i slagspel: Om spelarens boll i rörelse träffar en annan spelares boll i vila på green och båda bollarna var på green före slaget, får spelaren den allmänna plikten - två slags plikt !

 

Andra regeltolkningen: 

Denna fråga dök upp efter att vi avslutat tävlingen då vi av en slump diskuterade frågan om hur man droppar när

man slagit out of Bounds.

Om jag uppfattade det hela rätt gav man i den aktuella bollen under tävlingen på Ale gk flera spelare rätt att

droppa vid Out of Bounds linjen (som vid ett pliktområde/vattenhinder) när de hade slagit Out of Bounds då man

hade uppfattningen att det nu är OK.

Jag har nu kollat detta och kort kan man säga att inga regler har förändrats mot tidigare när man slår Out of bounds!

Detta innebär att man skall spela en ny boll från där man slog den förra med ett slags plikt. Precis som vi alltid gjort.

Att man skall kunna droppa vid Out of Bounds gränsen är alltså en felaktig uppgift. Förklaringen till att

man kan tro att den möjligheten finns är följande:

I samband med regeländringarna förra året gav de nya reglerna klubbarna möjligheten att skapa en sådan

lokal regel som säger att man kan droppa vid Out of Bounds gränsen.

När jag igår av helt andra skäl talade med en förbundsdomare sa han att ingen klubb i Göteborgsområdet har

den regeln och endast ett fåtal klubbar i landet har infört den regeln som lokal regel (och då i strid mot

Golfförbundets rekommendationer).

Möjligheten att skapa en sådan lokal regel kom till som en kompromiss när reglerna gjordes om då amerikanarna

ville att man skulle göra detta till en generell regel men att inga andra länder ville det. Genom att skapa

möjligheten att göra det som en lokal regel gick man alltså amerikanarna tillmötes medan vi slapp att genomföra

det i Europa och resten av världen.

 

För den ”nördige”, som undertecknad, står följande står att läsa i Committe Procedures 8E-5:

Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds.

Syfte:

När en provisorisk boll inte spelats kan det uppstå betydande problem med speltempot om en spelare måste ta lättnad med slag och distans för en boll som är out of bounds eller som inte kan hittas. Avsikten med denna lokala regel är att tillåta Kom/TL att ge ett extra lättnadsalternativ som tillåter en spelare att spela vidare utan att återvända till platsen för föregående slag.

Avsikten med denna lokala regel är att tillåta Kom/TL att ge ett extra lättnadsalternativ som tillåter en spelare att spela vidare utan att återvända till platsen för föregående slag…… Spelaren får två slags plikt när detta lättnadsalternativ används. ”

 

Om man droppar på fel ställe vid ett sådant här fall så är det ett sk Allvarligt brott mot reglerna och följande straff utdelas beroende på spelform:

Slagspel= Diskvalifikation

Slaggolf= (vår spelform). Man skriver fullt hus på hålet (Par +5)

Poängbogey= 0  poäng på hålet

Matchspel= Förlust av hålet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vad kan vi i Duff och Topp dra för lärdom av detta ?

Jag har ingen aning om detta skulle ha påverkat resultatlistan från tävlingen på Ale Gk och det lägger jag ingen energi på.

Dock vill jag att vi funderar på hur vi agerar framöver då jag tror att de flesta tycker att det är bra om vi följer

samma regler i samtliga bollar. Som det nu har varit har vi ju spelat med olika tolkningar/förutsättningar i olika

bollar och därmed fått olika fördelar/nackdelar.

Kan vi tänka oss att bli lite striktare med hur vi gör när vi är tveksamma vad gäller regeltolkningar, då ingen av

oss behärskar reglerna till fullo (Det gör inte förbundsdomarna heller. De behöver också kolla i regelboken för att

bli säkra - det är därför den finns) ?

 

Hur gör vi då för att undvika framtida regelmissar ?

Vill vi det så finns de det ett enkelt sätt för oss amatörer att agera och det är att ALLTID vid tveksamhet välja ett

av de två följande alternativen:

 

1. Spela nytt slag från föregående plats med ett slags plikt.

 

2. Spela en alternativ boll dvs spela hålet med två bollar och skriva upp bägge resultaten 

    så beslutar tävlingsledningen efter rundan, ev i samråd med regelkunnig, vad som ska gälla i det

    aktuella fallet.

    Det brukar ta några min extra men det är det värt.

 

Ser fram emot er respons på detta.

 

//Ordningsman alias Jens Kultje