Närvarande:

Kjell Johansson

Anders Lomander

Lasse Josefsson

Lasse Ericson

Stefan Augustsson

Per Mindhammar

Svenne

Anders Andreasson

Dan Pettersson

Anders Engelbrektsson

Per Wirén

Claes Andreasson

Rafael Aramburo

Janne Hansson

Anders Söderberg

 

 

1 Mötets öppnande                                              - AndersL

Ordförande öppnar mötet

 

2 Fastställande av Röstlängd                                 - AndersL

Röstlängd fastställdes

 

3 Fastställande av dagordning                               - AndersL

Dagordning fastställdes. (Skall skickas ut, Lasse missat)

 

4 Val av justeringsmän, tillika rösträknare              - AndersL

A.Andreasson samt Engel valdes

 

5 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning           - AndersL

Besvarades Ja

 

6 Val av ordförande till mötet                               - AndersL

Sittande ordförande valdes

 

7 Val av sekreterare för mötet                              - AndersL

Sittande sekreterare valdes

 

8 Genomgång av föregående mötesprotokoll            - Lasse E

Lasse E gick igenom protokoll från 2011

 

9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011           - Claes A

Claes A läste innantill och avslutade mycket bra och snyggt!

 

10 Tillbakablick 2001 års verksamhetsberättelse       - Lars J

Lasse J läser 2001 års verksamhetsberättelse inspirerat…

 

11 Revisorernas verksamhetsberättelse                   - Per M

Per M läser revisorernas verksamhetsberättelse och ger Kassör Lasse J beröm.

Per tar upp diskussion ang. underskott!

Mötet kom fram till att det skall finnas pengar i kassan till:

  1. Hio – pris (I dagsläget 10.000:-)
  2. 15000:-

 

12 Frågan om styrelsen ansvarsfrihet för 2011        - AndersL

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet!

 

13 Prisutdelning Tour, Matchplay Trophy 2011          - Claes A

Claes A förättar prisutdelning för Matchplay Trophy:

Stolt (överlägsen segrare) Anders Engelbrektsson

2:a Lasse Ericson

Lasse J förättar prisutdelning för Touren 2011:

Överlägsen 1:a Claes Andreasson

2:a Per-Anders (Ej närvarande)

3:a Rafael

Bruttosegrare: Per-Anders

 

Längsta Drive priset går till Dan P (Han får också ett specialgjort ansikte gjort av Pelle!)

 

14 Prisutdelning Betting 2011                                 - Kjell J

Här fanns i år en storvinnare: Claes Andreasson tog hem hela 5623:-

Kjell Johansson tar hem 1200:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Årets bild 2011                                                - Kjell J

 

                       

Dan inför en viktig putt på vårresan i Skottland.

Fotograf Anders A

 

 

 

16 Fastställande av medlemsavgift 2012                 - AndersL

Årsavgiften för 2012 fastställdes till 750:-

1: priset i Tourtävlingarna skall höjas så det täcker en normal greenfee.

500:- för Tourseger, samt 750:- för Majorn.

Styrelsen fick i uppdrag att kolla om vi kan ha en högre årsavgift, med ev. rabatt  på greenfee för dem som spelar, samt högre vinst.

 

17 Verksamhetsplan 2012

a)Hemsidan 2012, Löpande arbete och uppdateringar              - Kjell J

Kjell vill att vi skriver en ”Historia” om typ: vem har gjort vad.

Också en levande golfhistorik….

Ev. regel sida… Styrelsen får uppdrag att göra förslag inför 2013.

 

 

b)Touren2012                                                      - Lars J

Fråga uppkom om vi kan ha Majorn hos Svenne. Beslutades att se på detta till 2013

Claes o Rafael tog på sig att ta hand om Majorn 2012. Ok, från mötet!

c)Matchplay Cup 2012                                          - Anders E, Lasse E

Vid lika efter 18 hål:

Prio 1 skall vara att avgöra med golfspel, s.k. sudden deth

Om detta inte går skall det avgöras med puttar om ca 5m.

d)Resa 2012                                                        - Styrelsen

Vårresan går 2012 till Lilla Vik. Torsdag-Söndag V18 (3-6 maj)  Bokat för 17 pers. Pris ex. på boende i 4 bäddsrum samt 3st greenfee och middagar = 3770:- (Skall betalas senast 31mars)

Lasse E tar på sig att ringa runt o kolla med alla medlemmar, snarast!

 

e)Budget 2012                                                     - Lars J

Lasse J har gjort budget för 2012. Han skall bara ändra för höjda medlemsavgifter samt höjda priser.

 

f)Sponsring 2012                                                 - Anders L

Inga nya sponsorer

 

g)Varningar/Uteslutningar/Utträde/Speluppehåll       - Anders L

Inga varningar

 

h)Ansökningar för medlemskap / hedersmedlemskap - Anders L

Mats Nilersand blev invald som ny medlem. (Goda vitsord av Stefan A samt pelle)

 

i)Övrigt                                                                - Anders L

Tourpriset skall höjas till 500:- samt för Majorn till 750:-

 

18 Entertainment                                                 - Lasse J

Beslutade om att lägga ner försäljningen av Entertainment.

 

19 Styrelsens förslag och inkomna motioner           - AndersL

5 motioner inkomna:

  1. Anders A: Ny regel för bettning. Alla måste satsa      minst 100:- Detta ville inte mötet godkänna. Nuvarande system gäller tills      vidare, men öppet (synligt) för alla från början.
  2. Avståndsmätare: Detta godkändes av mötet! (Lasse E      meddelar att han kan sälja en bra sådan för 1895:- Nikon LRF 350G)
  3. Max HCP på 18,0! Häftig diskussion uppkom och      avslutades med att denna fråga läggs ned! Vi skall spela för att ha kul!
  4. Matchspels avgörande: Se punkt 17c
  5. Prövo år för nya medlemmar. Det beslutades att ny      medlem skall spela minst 4 tävlingar första året.

 

20 Val av styrelse                                               - Anders A, S-G

Till ny ordförande valdes sittande Anders Lomander i ytterligare två år.

Till suppleant valdes Dan P på ett år

Till Webbmaster valdes Kjell J på två år

 

21 Val av revisorer                                              - Anders A, S-G

Sittande revisorer väljs om

 

22 Val av valberedning                                        - AndersL

Sittande valberedning väljs på ytterligare två år

 

23 Firmatecknare                                                - AndersL

Ordförande samt kassör tecknar firman

 

24 Övriga frågor                                                 - AndersL

Gamebook: Kul test 2011. Det beslutades att varje Tourvärdpar ser till att det läggs upp ett nytt spel inför varje Tourtävling. Kjell har ordnat så att alla namn finns inlagda i systemet.

 

Anders A meddelade att vinnaren av Touren (Netto)2012, vinner en Callaway driver samt en Svingtest analys!

 

25 Avslutning                                                     - AndersL

Ordförande avslutade mötet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

__________________________

Lasse Ericson

Göteborg 2012-01-21

 

 

Justeras

 

 

__________________________               ________________________

Anders Andreasson                                Anders Engelbrektsson

2012-02-__                                          2012-03-__