hål för hål                                                                                                   sammanställning