------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lägg era bett här:

Originalbett i Bokat.se!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bett&Vinster 2020!!

Era bett ser ni längre ner.

 

                                 

 

     Hur mycket är spelat ?

 

      vinnare top3 vinnare finalister  
    gambler netto netto match match totalt
1 . Andreasson, Anders 100 500     600
2 . Andreasson, Claes 400 600 300 300 1600
3 . Augustsson, Stefan 800 800 400 200 2200
4 . Berger Mikael 400 800   200 1400
5 . Börjesson, Staffan   400     400
6 . Engelbrektsson, Anders 100 100 100 100 400
7 . Ericson, Lasse 700 600 200 200 1700
8 . Hansson, Jan 100 300     400
9 . Hansson, S-G 200 100 200 100 600
10 . Holmlind, Håkan 100 300     400
11 . Johansson, Kjell 700 700 600 800 2800
12 . Josefsson, Lars 100 500 100   700
13 . Kultje, Jens 200       200
14 . Källman, Sven 800       800
15 . Mindhammar, Per 200 300     500
16 . Pettersson, Dan 100 600 100  500  1300
17 . Robertson, Nils 400 100     500
18 . Söderbergh, Anders   500     500
      5400 7200 2000 2400 17000

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

    2020 D&T Betting!
    Sammanställning: Av 33 inbjudna har 18 tackat ja, 4 nej och 11 har inte svarat.
     
1 . Andreasson, Anders
    Vinnare: 100:-AA  
    Top 3: 300:- Mikael   100:- Engel   100:- AA
     
2 . Andreasson, Claes
    Vinnare: Claes 200, Mikael 100, Sven 100
    Topp 3: Claes 200, Mikael 100, Sven 100, Anders A 100, Lasse E, 100,
    Match vinnare: Claes 100, Mikael 100, Lasse E 100
    Match finalister: Claes 100, Mikael 100, Lasse E 100
     
    Aramburo, Rafael
     
3 . Augustsson, Stefan
    Vinnare: 200kr vardera Kjell, Lasse Eri, Anders E och Jens.
Topp 3: samma kvartett 100kr vardera. Även Claes A, SG, Anders A, Stefan A. 100kr vardera.
Finalister: Matchplay Claes A, Anders E 200kr vardera. Samma duo som finalister 100kr vardera
     
4 . Berger Mikael
    Vinnare: Mikael 200kr, Kjell 200kr, 
    Topp 3: Mikael 200kr, Jens K 200kr, Kjell 200kr, Lasse E 200kr
    Matchspel Finalist: Mikael 100kr, Claes100kr
     
    Björnfors, Björn
     
    Blomberg Stefan
     
5 . Börjesson, Staffan
    Topp3:   Mikael Berger 200,  Lasse Ericson 200
     
    Claesson, Anders (HM)
     
    Didriksson, Peter (HM)
     
6 . Engelbrektsson, Anders
    100 på varje: Anders E
     
    Engsfelt, Lars
     
7 . Ericson, Lasse
    Tror på ett mycket jämt år. Men kom ihåg; tror jag ikväll löst gåtan...
    Vinnare netto: Ericson 300, Kjell 200, Sven 200
    Top3: Dan 200, Jens 200, Nils 100, Micke 100
    Vinnare Match: Ericson 200
    Finalister Match: Claes 100, Engel 100
    Totalt: 1700
     
8 . Hansson, Jan
    Vinnare netto; Sven K 100
    Top 3 Netto: Kjell 100, Jan 100, Sven 100
     
9 . Hansson, S-G
    Vinnare netto:Svenne Claes
    Top 3 netto: Svenne
    Vinnare Match:Svenne Claes
    Finalist match:Svenne
    100/gubbe totti 600
     
10 . Holmlind, Håkan
    Vinnare netto: Sven K 100
    Top3: Sven K, Kjell, Micke 100/gubbe 
     
11 . Johansson, Kjell
    Vinnare netto: Nils 200, Lasse Er 200, Kjell 300.
    Top3 netto: Nils 200,Lasse Er 200,Kjell 300.
    Vinnare Match: Claes 200, Engel 200, Kjell 200
    Finalister Match: Claes,Engel,Lasse Er,Kjell alla 200
     
12 . Josefsson, Lars
    Vinnare netto: Lasse J 100kr
    Top3netto: Lasse J 200, Kjell 100, Mikael 100, Dan 100
    Vinnare match: Lasse J 100kr
    Totalt 700kr
     
13 . Kultje, Jens
    Vinnare netto: Jens 200
     
14 . Källman, Sven
    Vinnare: Sven Källman 400, Nils 200, Lasse Er 200
     
    Lomander, Anders
     
    Lorentzon, Peter
     
    Lundgren, Dick
     
    Lundgren, Kalle (HM)
     
15 . Mindhammar, Per
    Vinnare: Nils och Lasse E med 100:- var
    Topp tre: Dick, P-A och Sven K med 100:-var
     
    Olsson, Torbjörn
     
16 . Pettersson, Dan
    Netto Vinnare: Dan 100
    Top3:  Dan 300, P-A 200, Lasse Er 100

 

 

 

Vinnare Match: Dan 100

Finalister Match: Dan 100, Kjell 200, Lasse Er 200

 

17

. Robertson, Nils
    Vinnare netto: Nils 200, Kjell 100, Mikael B 100
    Top3: Jens 100
     
    Roghe, Dennis (HM)
     
18 . Söderbergh, Anders
    Top3: Nils 200, Jens 200, Lasse E 100
     
    Trysberg, P-A
     
    Wallin, Urban (HM)
     
    Wirén, Per (HM)

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------