Utveckling över 3 år, brutto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beteckningar:

snitt: snitt på de fyra bästa tävlingarna brutto

bästa: bästa bruttorundan

tot: summan av bruttoplaceringarna i de fyra bästa bruttotävlingarna

plac: placering brutto detta år

netto: placering netto på touren

snitt (längst till höger): snitt över de tre åren

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värt att notera:

- 1a, snitt brutto är aldrig sämre placerad än 2a totalt på touren netto (1, 1, 2)

- 2008: 1-6, snitt brutto är inte sämre än 8a totalt på touren netto

- 2009: 1-9, snitt brutto är inte sämre än 9a totalt på touren netto

- 2010: 1-7, snitt brutto är inte sämre än 8a totalt på touren netto