det svänger                                                                                                                                         sammanställning