hål för hål                                                                                                    sammanställning