____________________________________________

2019 tt6 Björnhults GK, lördagen 13/8!                                                                                 kommentarer

xxx yyy                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Startlista tt5.
 
Boll 12:00
1. Per Mindhammar 
2. Per-Anders Trysberg