vattenhinder (inkl sidovattenhinder), regel 26

golfregler, ett urval

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- skall vara känt eller så gott som säkert att bollen är i ett vattenhinder

- ett slags plikt

- två möjliga varianter av dropp (om sidovattenhinder, tre)

-------------

- brott mot regeln:

  slagspel - två slags plikt; matchspel - förlust av hålet 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

relaterade regler:

boll i hinder - förbjudna åtgärder, regel 13.4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------