Startordning för Kavli Classic på Chalmers Gk, 17 augusti 2014

 

Boll nr        Strattid      Namn                                            Golf-id

Boll 1           Kl 13:30      Josefsson, Lars                          620613-010       

Boll 1           Kl 13:30      Pettersson, Dan                         610922-011      

Boll 1           Kl 13:30      Wirén, Per                                 630301-017       

Boll 1           Kl 13:30      Söderbergh, Anders                   610208-038      

                                                                                                  

Boll 2           Kl 13:40      Andreasson, Claes                     570708-025      

Boll 2           Kl 13:40      Börjesson, Staffan                     600808-018       

Boll 2           Kl 13:40      Engsfelt, Lars                            600912-006      

Boll 2           Kl 13:40      Ericson, Lasse                           620605-008       

                                                                                                  

Boll 3           Kl 13:50      Hansson, Jan                            620927-010       

Boll 3           Kl 13:50      Mindhammar, Per                      590502-003      

Boll 3           Kl 13:50      Lundgren, Dick                          611028-021      

Boll 3           Kl 13:50      Hansson, S-G                            571130-029      

                                                                                                  

Boll 4           Kl 14:00      Holmlind, Håkan                        610317-032      

Boll 4           Kl 14:00      Lomander, Anders                     580113-009      

Boll 4           Kl 14:00      Roghe, Dennis                          620515-026      

                                                                                                  

Boll 5           Kl 14:10      Andreasson, Anders                  621023-008      

Boll 5           Kl 14:10      Kultje, Jens                              620112-008      

Boll 5           Kl 14:10      Trysberg, P-A                           610810-016      

                                                                                                  

Boll 6           Kl 14:20      Aramburo, Rafael                     540208-023      

Boll 6           Kl 14:20      Augustsson, Stefan                  640306-032      

Boll 6           Kl 14:20      Engelbrektsson, Anders            650601-025      

 

//Jens&Ian