Sjögärde GK                                                                                                                                     uppdaterad: 130428

söndagen 130428                                                                                                                                  

Anders L, Svenne, Anders S

tt1 tt2 tt3 tt4 tt5 tt6 tt7 tt8      nettotabell / bruttotabell      Bett 2013                                                                     tt1, bilder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sammandraget

I sammanställningen nedan ser ni rundans siffror. Grönmarkerade siffror innebär att spelaren ifråga gått på 36p eller bättre. Siffrorna längst upp till vänster visar tävlingens "form" - bla poängbogeysnitt.

OBS! Scrolla ner för att se "hål för hål och "det svänger"!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hål för hål

Här ser ni bruttoresultaten på varje hål och längst till höger ses statistiken över spelet på par3, par4 och par5.

Ni ser också de hål som var lättaste (grågrönt) respektive svårast (grått) för fältet (brutto, netto och poängbogey).

Det är väldigt sällan D&T "är överens" med de index som står på scorekortet! ;) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

det svänger

Här ser ni hur det svängde placeringsmässigt över de 18 hålen:

Det stod mellan Lasse och Raffe i stort sett hela tiden! De var lika efter hål 14 men sen seglade Lasse ifrån via solitt spel de sista fyra hålen! 

Ni ser också hur nettoscoren såg ut jmf med banans ackumulerade par (siffror i gult indikerar på eller under nettopar).