nettotabell                                                                                                                                               uppdaterad: 130703

Bett 2011

vecka för vecka

tt1 tt2 tt3 tt4 tt5 tt6 tt7 tt8                                                brutto2008   brutto2009   brutto2010   brutto2012   brutto2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------