Händelse vid tourtävling 6, Kungsbacka GK.

 

Bakgrund:

Dan och Lasse J har på grund av olika orsaker missat att anmäla sig till ovan nämnda tävling inom utsatt tid. Tourvärdarna bokade

bollar efter antal anmälda och pga ett massivt spelartryck på banan var enda tiden för en extraboll 09:42, ca 5.5 timmar

före 1a bollens ordinarie starttid (15:00).

 

Styrelsens åsikt:

Ovanstående lösning på ett i och för sig angeläget problem är inte förenligt med  D&Ts och golfens regelverk och andemening. Tidskillnaden

i start kan få stor betydelse för spelförutsättningarna vad gäller väder och vind. Utöver de fysiska förutsättningarna försvinner också momentet

med lottning av startfält samt en mängd psykologiska faktorer förknippat med tävlingsmomentet. Det blir också godtyckligt om man själv kan

välja tid och spelpartner utifrån vad som passar den egna tidtabellen bäst.

 

Förtydligande av riktlinjer:

D&T tävlingar spelas i enlighet med regelverket, inga specialtillfällen eller separata starttider. Var och en är ansvarig för att anmäla sig i tid.

Tourvärdarna ser till att det bokas tider till alla som är anmälda.

Vid liknade tveksamheter/spörsmål i framtiden, uppmanas berörda att ta kontakt med representant för styrelsen för att i samråd komma fram till en lösning.

 

 

Styrelsens beslut:

Dan och Lasses spel på Kungsbacka GK, 5/8 –09 , är att betrakta som en sällskapsrunda och resultaten skall inte räknas in i tourtävling 6.

 

Styrelsen, 090811